OUR PRODUCTS

แผ่นปิดกันนก

แผ่นปิดกันนก ดี.เอส.เมทัลชีท สำหรับหลังคาเมทัลชีท ลอน 760 เป็นแผ่นปิดกันนกที่ทำด้วยพลาสติกที่มีความเหนียวเป็นพิเศษและขึ้นรูปเพื่อให้เข้ากับรูปลอนหลังคา โดย 1 เส้นใช้ได้ต่อหลังคา 1 แผ่น