OUR PRODUCTS

รูปแบบสี (Color)

แผ่นหลังคาเหล็กมีหลายโทนสี หลายเฉดสี จากผู้ผลิดเหล็กที่แตกต่างกัน โทนสีหลังคาเหล็ก ทางเราผู้เป็นโรงงานรีดแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน ขนาดใหญ่ ได้นำเหล็ก หรือ ลูกคอยล์จากผู้ผลิตแผ่นเหล็กชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเคลือบแผ่นหลังคาเหล็ก เพื่อกันสนิมร่วมด้วยทุกแผ่น การเลือกใ้ช้สีแผ่นหลังคาเหล็ก นอกจากจะพิจารณาเรื่่องความสวยงามแล้ว ควรพิจารณา คุณสมบัติของโทนสีแผ่นหลังคาเหล็ก ร่วมด้วย