OUR PRODUCTS

แผ่นบานเกล็ด (Louver)

แผ่นเกล็ดระบายอากาศ ใช้สำหรับระบายอากาศในอาคาร มีทั้งขนาดเล็ก, กลาง และขนาดใหญ่ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น อาคารขนาดเล็ก บ้านพักอาศัย แผ่นบานเกล็ดติดตั้งเพื่อระบายอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกเย็นสบาย และเพิ่มผลผลิตในการทำงานได้เป็นอย่างดี